|| Профил || Адвокати || Клиенти ||

 

ДЕЛОВНИ КЛИЕНТИ:

 

ЈП Македонска радио телевизија, Скопје, Македонија
КОДИ 2000, Јакоруда, Бугарија
ИНФО ЦЕЛИНА, Скопје, Македонија
ЗАМАК Инженеринг, Скопје, Македонија
ДАН ТРАДИНГ Виена, Австрија
ЛУЕНА Холдинг, Никозија, Кипар
ОМНИТРЕЈД, Скопје, Македонија
ЦЕНТАР КО, Скопје, Македонија
ЕЛМОТЕРМ, Гевгелија, Македонија
ИМОБИЛИЈАРЕ Центар, Скопје, Македонија
БИНОКУЛАР, Скопје, Македонија
СТИЛОС, Скопје, Македонија