Во нашата работа остваруваме успешна соработка со многубројни адвокатски канцеларии и адвокатски друштва од Скопје и Република Македонија.